Scrierea unui text este un proces complex care presupune mai multe etape.

Evaluarea feedbackului primit presupune ca autorul textului:

  • să asculte cu atenție comentariile, fără să reacționeze negativ,
  • să întrebe dacă are neclarități,
  • să selecteze ceea ce crede că este important,
  • să introducă modificările pe care le consideră necesare.

Evaluarea feedbackului primit de la ceilalți îl ajută pe cel cărui îi este destinat să-și autoevalueze lucrarea, pe baza acelorași criterii.

Prezentarea unui text scris este la fel de importantă precum conceperea lui. Pentru a capta atenția publicului, cel care prezintă poate recurge la:

  • fololsirea titlurilor și a subtitlurilor,
  • crearea unei grafici deosebite,
  • explicarea relației dintre informațiile verbale și cele grafice.

Cronica de film este un text scris imediat după vizionarea filmului, care examinează diverse aspecte ale produsului cinematografic: regie, scenariu, jocul actorilor, coloana. sonoră, efecte speciale, etc.

O cronică de film nu oferă toate detaliile privitoare la acțiune, tocmai pentru a încuraja cititorii să vadă filmul. Poate fi redactată de mână sau la calculator.

  • Compararea a două sau mai multe elemente presupune evidențierea asemănărilor și deosebirilor dintre ele. Este un procedeu care ajută la structurarea ideilor.
  • Analogia este un procedeu care se bazează pe asemănarea între două sau mai multe noțiuni, situații, fenomene.

Orice temă poate fi abordată din perspective opuse.

În textul de opinie ideile pot fi pro sau contra temei, iar în orice text argumentativ, teza poate fi susținută prin argumente pro sau combătută prin argumente contra.

Trecerea de la un argument la un contraargument se realizează cu ajutorul unor conectori.

În exprimarea preferințelor și a opiniilor, un rol important îl au cuvintele și expresiile ce redau atitudinea subiectivă a vorbitorului.

Aceste mijloace lingvistice sunt: verbe de opinie, adverbe, adjective, locuțiuni și expresii care pot exprima diverse valori.

Comunitățile multiculturale se caracterizează prin conviețuirea grupurilor aparținând unor culturi diferite în același spațiu social.

Comunitățile interculturale sunt grupuri etnice sau religioase care trăiesc în același spațiu și interacționează în sensul respectării valorilor, tradițiilor și a modului de viață al celuilalt.